UŠTEDITE 6.000 RSD! MARKETINO KASA OD SADA PO AKCIJSKOJ CENI!

#privatnost podataka

Pravilnik o privatnosti podataka

Principi poslovanja sa privatnim podacima

Vaša privatnost nam je veoma važna.

 • Pazimo na podatke o ličnosti koje zatražimo od vas i na lične informacije koje prikupimo kroz vaše korišćenje naših usluga.
 • Lične podatke zadržavamo samo onoliko dugo koliko imamo razloga za to.
 • Cilj nam je da pojednostavimo upravljanje informacijama kako biste vi što lakše kontrolisali koje informacije želite da delite javno, a koje ne.
 • Cilj nam je da postignemo potpunu transparentnost o tome kako prikupljamo, upotrebljavamo i delimo vaše lične

U nastavku se nalazi naš Pravilnik o privatnosti podataka (dalje: Pravilnik), koji uključuje i pojašnjava te principe.

 

Ko smo mi i šta ovaj Pravilnik pokriva

Mi smo firma Marketino doo Beograd, mаtični broј 21696650, PIB 112547863, sa sedištem na adresi Slavka Rodića 21/4, Bеogrаd-Rаkovicа, 11090 Rаkovicа, Srbiја, koja radi na pružanju usluga za podršku poslovanju malih preduzetnika što uključuje fiskalnu kasu i druge usluge.

Ovaj Pravilnik odnosi se na vaše podatke koje prikupljamo kada koristite našu uslugu, bilo da se radi o mobilnoj ili internet aplikaciji. Pravilnikom vas na jednostavan, razumljiv i transparentan način informišemo o svrsi, pravnom osnovu i pravima koje ih osigurava Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Prikupljanje i obrada vaših podataka radi se u svrhu ispunjenja ugovora, ispunjena zakonskih obaveza, u cilju zaštite legitimnih interesa, na osnovu saglasnosti korisnika odnosno u cilju pripreme ponuda i zaključivanja ugovornog odnosa.

Kroz ovaj Pravilnik, koristićemo termin “usluge” kao zajednički naziv za našu internet aplikaciju i mobilne aplikacije.

U nastavku je objašnjeno kako prikupljamo, čuvamo, koristimo i delimo vaše podatke, zajedno sa opcijama koje imate u vezi kontrolisanja tih podataka.

 

Informacije koje prikupljamo

Podatke o ličnosti prikupljamo samo onda kada su nam potrebni za pružanje usluga – na primer, da bismo vam pružili pristup aplikaciji, komunicirali sa vama ili poboljšali naše usluge.
Podatke o ličnosti prikupljamo na dva načina: kada nam vi dostavite svoje podatke i automatski kroz korišćenje naših servisa.

 

Informacije koje nam dostavite

Količina i vrsta informacija zavisi o kontekstu i načinu na koji koristimo informacije. Evo nekoliko primera:

 • Osnovni podaci računa te informacije o transakcijama i naplati: od vas tražimo osnovne informacije kako bismo postavili vaš korisnički račun, i izradili račun za korišćenje naših usluga. Na primer, trebaće nam vaše ime, email adresa i broj telefona, zakonski određeni podaci za izradu računa za korišćenje usluga, i podaci o vašoj kreditnoj kartici ako naše usluge plaćate putem kreditne kartice, s tim da podatke o kreditnoj kartici ne čuvamo sami već ih čuva specijalizovani partner sertifikovan prema PCI-DSS standardu.
 • Podaci o vašem poslovanju: da biste mogli da iskoristite funkcionalnosti koje vam omogućava naša usluga, a prema prihvaćenim uslovima korišćenja, nužno je i za očekivati da unesete neke informacije o vašem poslovanju, na primer, naziv, lokaciju i tip prodajnog mesta, cenovnik vaših proizvoda i usluga, imena korisnika koji će izdavati račune i slično. Možete očekivati da prilikom pružanja naše usluge neke od tih podataka koristimo kako bismo osigurali kvalitet, pouzdanost, celovitost i poverljivost usluge; na primer email adresu ili broj telefona za SMS komunikaciju.
 • Komunikacija s nama: moguće je da ćemo zatražiti vaše informacije kod komunikacije s našim timom za podršku korisnicima prilikom pružanja podrške, prilikom odgovaranja na ankete ili kod pitanja o našoj aplikaciji na našim društvenim profilima. Vaš poziv u pozivni centar se snima radi unapređenja kvaliteta usluge i dokaza o razgovoru. Možete očekivati da ćemo radi optimizacije poslovanja koristiti usluge drugih pozivnih centara ili radi održavanja tržišne vidljivosti koristiti druge trgovačke nazive naših usluga.

 

Informacije koje prikupljamo automatski

Na ovaj način prikupljamo informacije automatizovanim putem:

 • Informacije iz logova: Kao i većina pružatelja mrežnih usluga, prikupljamo informacije koje obično omogućuju internet pregledači, mobilni uređaji i serveri. To su na primer vrsta pregledača, IP adresa, jedinstveni identifikatori uređaja, jezična sklonost, internet mesto za referisanje, datum i vreme pristupa, operativni sistem, i informacije o mobilnoj mreži. Ti podaci se prikupljaju kada koristite naše usluge.
 • Informacije o korišćenju: Prikupljamo podatke o vašoj upotrebi naših usluga. Na primer, prikupljamo informacije o radnjama koje su korisnici obavili na internet lokaciji – drugim rečima, saznajemo ko je šta uradio i kada je šta uradio prilikom korišćenja naše usluge. Takođe prikupljamo informacije o tome šta se događa kada upotrebljavate naše usluge (npr. korišćenje pojedinih opcija, način korišćenja opcija, itd.) zajedno s informacijama o uređaju (npr. veličina ekrana mobilnog uređaja, naziv mobilne mreže i proizvođača mobilnih uređaja). Ove nam informacije koriste kako bismo saznali na koji način ljudi koriste naše usluge te kako bismo ih mogli poboljšati.
 • Informacije o lokaciji: Možemo odrediti približnu lokaciju vašeg uređaja prema vašoj IP adresi. Prikupljamo i upotrebljavamo te informacije da bismo izračunali koliko lica koristi naše usluge iz određenih geografskih regiona, radi mogućeg unapređenja usluge.
 • Spremljene informacije: Moguće je da pristupimo informacijama spremljenima na vašem mobilnom uređaju putem naše mobilne aplikacije. Ovim spremljenim podacima pristupamo preko dozvola operativnog sistema vašeg uređaja.
 • Informacije o kolačićima i drugim tehnologijama: Kolačić je mala količina podataka spremljena na vaš kompjuter od strane internet stranice koju posetite. Kolačići obično spremaju vaše postavke za internet stranicu, kao šta su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu internet stranicu internetski pregledač šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama. Internet stranice nemaju memoriju. Kolačići omogućuju internet stranici da prepozna vaš internet pregledač.

 

Kako koristimo podatke

Vaše podatke koristimo na sledeći način:

 • Da bismo vam pružili naše usluge, na primer, postavljanje i održavanje vašeg računa, spremanje informacija o vašem poslovanju i izdanim računima, ili naplatu za bilo koje od naših usluga;
 • Za dodatno razvijanje naših usluga, na primer dodavanjem novih karakteristika koje smatramo da će korisnicima biti potrebne ili da će im pomoći da efikasnije upravljaju svojim poslovanjem;
 • Za praćenje i analizu trendova i bolje razumevanje interakcije korisnika s našim uslugama, što nam pomaže u poboljšanju naših usluga i olakšavanju njihovog korišćenja;
 • Za praćenje i zaštitu bezbednosti naših usluga, otkrivanje i sprečavanje prevara i drugih nezakonitih aktivnosti, itd.;
 • Kako bismo s vama podelili informacije o ponudama i promocijama vezanima uz naše usluge za koje verujemo da biste bili zainteresovani;
 • Kako bismo prikupili povratne informacije od vas ili vas informisali o novostima u našim uslugama;
 • Kako bismo personalizovali vaše iskustvo korišćenja naših usluga.

 

Vreme čuvanja podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti, koje obrađujemo na osnovu zakona čuvaju se u skladu s vremenom propisanim zakonom. Podatke o ličnosti koje obrađujemo na temelju ugovorne obaveze, čuvamo za vreme potrebno za ispunjenje ugovorne obaveze odnosno 10 godina nakon poslednjeg pristupa usluzi od strane korisnika. Podaci o ličnosti koje dostavite pozivnom centru čuvaju se 12 meseci. Podatke o ličnosti koje obrađujemo na temelju vašeg ličnog pristanka, čuvamo dok ne otkažete vaš pristanak. Ove podatke obrisaćemo pre navedenog roka ako je svrha obrade podataka o ličnosti već postignuta ili ako zakon tako predviđa. Nakon isteka perioda čuvanja, podatke ćemo trajno izbrisati ili anonimizovati, tako da ih neće više biti moguće povezati s vama.

 

Deljenje podataka

Mi ne prodajemo podatke o ličnosti naših korisnika!

Informacije o korisnicima delimo samo u ograničenim okolnostima, koje su navedene u nastavku, uz odgovarajuće mere zaštitite:

 • Podružnice, povezana društva, zaposleni i spoljni saradnici: Možemo otkriti informacije o vama našim podružnicama, našim povezanim društvima, našim zaposlenim i pojedincima koji deluju kao naši spoljni saradnici i koji trebaju da znaju te podatke kako bismo omogućili pružanje usluga ili obradu informacija u naše ime. Od naših podružnica, povezanih društava, zaposlenih i spoljnih saradnika zahtevamo da poštuju Pravilnik koji delimo s njima.
 • Spoljni partneri: Možemo deliti vaše podatke s vanjskim dobavljačima koji trebaju da imaju pristup ovim informacijama da bi nam omogućili pružanje usluge. Ova grupa uključuje dobavljače poput pružatelja usluga plaćanja koji obrađuju podatke o kreditnoj i debitnoj kartici, pružanja tehničkih usluga za održavanje sistema, pružanje komunikacijskih usluga za prenos informacija i slično. Svi spoljni partneri obavezni su poštovati ovaj Pravilnik ili se obavezati na usklađenost svog poslovanja zakonu.
 • U slučaju zakonske obaveze: U slučajevima gde je to zakonom propisano ili je neophodno za sprečavanje, otkrivanje ili kažnjavanje krivičnih dela i prevara, vaši podaci o ličnosti biće podeljeni s nadležnim telima. Možemo otkriti vaše podatke kao odgovor na sudski nalog ili drugi legitimni zahtev od strane države.
 • Partneri Usluge: Možemo omogućiti da prodaju naših uređaja, ugovaranje naših usluga i slično rade naši partneri Usluge. Partneri Usluge mogu pružati podršku procesima marketinga, prodaje i naplate, isporuke komplementarne opreme i pružanja podrške. S Partnerima Usluge možemo podeliti one vaše lične podatke koji su im potrebni za pružanje usluga u onim poslovnim procesima za koje su odgovorni. U smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u tom se odnosu partneri Usluge smatraju obrađivačima podataka o ličnosti koji nemaju pravo da obrađuju podatke o ličnosti koji su im dostavljeni u druge svrhe osim za obavljanje poslova koje im dodeljujemo i dužni su da se pridržavaju ovog Pravilnika.
 • Združene i neidentifikovane informacije: Možemo deliti podatke koji su združeni ili opravdano neidentifikovani (ogoljeni), tako da se informacije ne mogu razumno koristiti za identifikaciju ličnosti. Na primer, možemo objaviti združene statistike o upotrebi naših usluga.

 

Tehničke i organizacione mere

Redovno sprovodimo i proveravamo tehničke i organizacione mere prema internim smernicama zaštite podataka o ličnosti kojima se definiše kako se obrađuju podaci o ličnosti što uključuje način na koji firma fizički štiti podatke o ličnosti, kako je zaštićena aplikativna i programska oprema, kako se sprečava neovlašćeni pristup podacima, kako se upravlja sledljivošću podataka i drugo.

 

Bezbednost

Ulažemo maksimalni trud u zaštitu vaših podataka od neovlašćenog pristupa, korišćenja, izmene ili uništenja i poduzimamo razumne mere za to. Koristimo odgovarajuće poslovne sisteme i procedure da bismo zaštitili podatke o ličnosti koje nam dajete. Takođe koristimo bezbednosne postupke i tehnička i fizička ograničenja za pristup i korišćenje podataka o ličnosti na našim serverima.
Tokom pružanja usluge podaci će biti spremljeni i na vašem uređaju (kompjuter, tablet, mobilni telefon i slično). Podaci na uređaju su enkriptovani i ne može im se pristupiti bez poznavanja korisničkog imena i lozinke. Vaša je odgovornost da sprečite pristup uređaju odgovarajućim bezbednosnim merama poput lozinke ili drugih mera. Pristup našoj usluzi uslovljen je ispravnim upisivanjem korisničkog imena i lozinke za korišćenje usluge. Vi odgovarate za sve aktivnosti izvršene pod vašim korisničkim imenom i lozinkom. U slučaju zloupotrebe ili sumnje na zloupotrebu identifikacijske oznake, imamo pravo trenutno ukinuti Uslugu te vas teretiti za sve troškove učinjene pod vašom identifikacijskom oznakom.
Radi povećanja efikasnosti i ugodnosti rada u našoj usluzi može biti omogućena opcija pamćenja lozinke kako ne biste istu morali upisivati kod svakog pristupa usluzi, ali odabirom ove opcije vi preuzimate odgovornost za eventualni pristup podacima od neovlašćenog lica ako dođe do kontrole nad vašim uređajem. Ovu opciju pamćenja lozinke Korisnik može da isključi u svako vreme tako da se odjavi iz Usluge i odznači ovu opciju pre sledeće prijave na Uslugu.
U administrativnom interfejsu može se u svako vreme deaktivirati neki naplatni uređaj čime se onemogućava njegovo spajanje na Uslugu putem interneta, ali i dalje postoji mogućnost da se uređaj koristi za neke funkcionalnosti Usluge koje su dostupne bez spajanja na internet poput izdavanja računa.
Podatke koji su spremljeni na vašim uređajima možete trajno da uklonite s tih uređaja deinstalacijom aplikacije. Iako se ovim postupkom trajno brišu svi vaši podaci spremljeni na vašem uređaju, ovaj postupak ne utiče na vaše podatke koji se čuvaju na našim serverima.

 

Opcije

Imate nekoliko opcija kontrole kada se radi o vašim podacima:

 • Ograničenje podataka koje unosite: ako otvarate račun s nama, možete odabrati da ne dajete opcione informacije, nego samo one obavezne. Imajte na umu da, ako ne navedete te informacije, neke funkcionalnosti naše usluge možda neće biti dostupne.
 • Ograničenje pristupa podacima na mobilnom uređaju: Operativni sistem mobilnog uređaja trebao bi vam omogućiti da prekinete našu mogućnost prikupljanja pohranjenih podataka ili podataka o lokaciji putem naših mobilnih aplikacija. Ako to uradite, možda nećete moći da koristite određene funkcionalnosti naše
 • Kontrola elektronske komunikacije: možete odbiti primanje naših promotivnih i informativnih Ako isključite promotivne i informativne poruke i dalje možemo da vam šaljemo druge poruke, kao što su poruke o vašem računu i pravna obaveštenja.
 • Odbijanje kolačića u podešavanjima pregledača: obično možete da podesite pregledač da uklanja ili odbija kolačiće pregledača pre korišćenja naše usluge, ali imajte na umu da određene funkcionalnosti aplikacije možda neće funkcionisati ispravno bez kolačića ili neće u potpunosti biti prilagođene vašim preferencijama.

 

Ostale stvari koje biste trebali znati

 

Prenos informacija

Usluge pružamo na globalnoj razini. Podaci o ličnosti mogu se preneti dobavljačima i trećim stranama, koji mogu uključivati međunarodne prenose podataka o ličnosti. Nemamo praksu da prenosimo podatke o ličnosti u druge države koje su van liste država sa obezbeđenim primerenim nivoom zaštite podataka o ličnosti. Smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama za koje je Evropska unija utvrdila da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

 

Mobilnost podataka

Kao sastavni deo naše usluge omogućeno vam je preuzimanje vaših podataka kako biste ih mogli sami čuvati ili preneti drugom ponuđaču usluge prema vašem odabiru.
Ostala prava koja imate nad svojim podacima
U bilo kom trenutku imate pravo da zatražite pristup svojim podacima, izmenu ili brisanje podataka, kao i da zatražite ograničenje obrade ili date prigovor na obradu iz pravnih razloga, kao i pravo na prenos podataka. Da biste ostvarili ova prava, ažurirali svoje lične podatke ili dobili odgovore na sva pitanja u vezi s obradom vaših podataka o ličnosti kroz našu uslugu, molimo da nas kontaktirate putem e-pošte info@marketino.rs.

 

Promene Pravilnika

Iako će većina promena verovatno biti malena, možemo s vremena na vreme menjati svoj Pravilnik objavom na svojim internetskim stranicama www.marketno.rs čime novi Pravilnik stupa na snagu. Podstičemo posetioce da često proveravaju ovu internetsku stranicu za uvid u izmene u Pravilniku. Vaše daljnje korišćenje naših usluga nakon bilo kakve promene u ovom Pravilniku predstavljaće vaš pristanak na takvu izmenu.

 

Ko je odgovoran za obradu podataka o ličnosti prikupljenih kroz naše usluge i mogućnost pritužbe

Kontrolišemo obradu podataka o ličnosti prikupljenih u svrhu pružanja usluge. Kontakt lice za pitanja zaštite podataka možete kontaktirati putem e-pošte na dpo@marketino.rs. Korisnici imaju pravo da podnesu žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u slučaju da, po njihovom mišljenju, kršimo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Preuzmi PDF