UŠTEDITE 6.000 RSD! MARKETINO KASA OD SADA PO AKCIJSKOJ CENI!

Prijava poslovnog prostora i ažuriranje podataka

e-fiskalizacija

Korisni saveti za popunjavanje PGJO koji će vam olakšati proces

Ukoliko imate nedoumice u pogledu prijave podataka o poslovnim prostorima, kao i o promenama tih podataka, na pravom ste mestu jer slede jednostavna objašnjenja koja će vam olakšati ceo postupak.

Za svaki poslovni prostor u kome ćete koristiti elektronski fiskalni uređaj, potrebno je da podnesete prijavu za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije (PGJO) Poreskoj upravi.

Prijavu je moguće podneti elektronski, putem portala ePorezi i potrebno je da je podnesete za svaki pojedinačni poslovni prostor i poslovnu prostoriju.

Kako bi sve bilo onako kako je predviđeno propisima, prilikom popunjavanja prijave važno je da tačno ispunite određene stavke koje mogu biti zbunjujuće. U nastavku vam donosimo smernice koje će vam pomoći da pravilno popunite ovu prijavu, ali i ispunite sve svoje obaveze u slučaju bilo kakve promene koju je potrebno prijaviti Poreskoj upravi.

 

Koje podatke unosite prilikom popunjavanja PGJO i na šta da obratite pažnju?

Prijava za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije koristi se za izdavanje jedinstvene oznake koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju, pa je važno da sadrži određene podatke koji su propisani.
Predmetni podaci su sledeći:

 1. PIB, odnosno poreski identifikacioni broj
 2. Ime i prezime ili naziv obveznika fiskalizacije;
 3. Naziv poslovnog prostora i poslovne prostorije;
 4. Tip poslovnog prostora i poslovne prostorije;
 5. Prostorne koordinate poslovnog prostora i poslovne prostorije (geolokaciju);
 6. Adresa na kojoj se nalazi poslovni prostor i poslovna prostorija;
 7. Vrsta delatnosti koja se obavlja u predmetnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji;
 8. Datum od kog se počelo sa obavljenjem delatnosti u konkretnom prostoru i poslovnoj prostoriji za koje se podnosi prijava
 9. Datumi privremenog zatvaranja/otvaranja poslovnog prostora i poslovne prostorije
 10. Datum kada je prestalo obavljanje delatnosti u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji
 11. Podatak o kvadraturi poslovnog prostora i poslovne prostorije
 12. Status poslovnog prostora i poslovne prostorije

Sada kada smo nabrojali sve elemente koje ona može da sadrži, razjasnićemo najčešće nedoumice koje se javljaju prilikom popunjavanja ove prijave.

Naziv poslovnog prostora i poslovne prostorije

U polju koje je predviđeno za naziv poslovnog prostora potrebno je uneti samo to – naziv, bez PIB-a, adrese, punog naziva ili imena i prezimena obveznika fiskalizacije.

Takođe, u ovom polju nije potrebno navoditi ni tip objekta, niti naziv ili šifru delatnosti. Naravno, osim u slučaju kada je neki od navedenih elemenata sastavni deo naziva poslovnog objekta.
Imajte na umu da će se naziv koji unesete u ovo polje koristiti u bezbednosnom elementu i biće prikazan na fiskalnom računu, te nećete moći samostalno da ga izmenite.

Tip poslovnog prostora i poslovne prostorije

Ovaj podatak unosite klikom na odgovarajuću opciju iz padajućeg menija:

 • Fiksni – Ukoliko odaberete ovu opciju, znači da svoju delatnost obavljate u okviru nepokretnog prostora i potrebno je da unesete podatke o adresi prostora koju možete odabrati iz adresnog registra koji je priložen ili uneti samostalno. Kada se adresa nalazi u priloženom registru, podaci gore navedeni pod tačkom 5, odnosno geolokacija, popunjavaju se automatski.
 • PokretniPokreni tip poslovnog prostora podrazumeva da svoju delatnost obavljate na terenu, u pokretnom vozilu ili slično. Odabirom ove opcije iz padajućeg menija, automatski se popunjava polje za adresu sedištem poreskog obveznika. U slučaju da koristite vozilo, važno je da navedete njegovu registarsku oznaku. Za unos ovog ili sličnih podataka možete koristiti polje Dodatno.
 • Daljinska trgovinaUkoliko se bavite daljinskom trgovinom, podaci o adresi će se takođe automatski popuniti adresom sedišta obveznika.
 • AutomatOdabirom automata, odnosno samonaplatnog uređaja, adresa se isto automatski unosi, ali je možete i ručno izmeniti.

Status poslovnog prostora

Kada je u pitanju status poslovnog prostora i poslovne prostorije, on može aktivan ili neaktivan i tako se i navodi u prijavi, zavisno od konkretnog slučaja.

Šta da radite u slučaju promena koje se tiču poslovnog prostora i poslovne prostorije?

Svaku promenu poslovnog prostora, adrese na kojoj obavljate svoje poslovanje ili promene delatnosti dužni ste da prijavite Poreskoj upravi najmanje 24 časa pre nastanka same promene, osim u slučaju kada je promena nastupila kao posledica neke više sile.
Promene nastale usled okolnosti na koje niste mogli da utičete, dužni ste da prijavite najkasnije 24 časa od njihovog nastanka. Sve promene, odnosno obaveštenja o istim, dostavljate takođe elektronski, putem portala ePorezi.

Opcije prilikom podnošenja PGJO i koju odabrati

Prilikom podnošenja PGJO, moći ćete da odaberete tri opcije, zavisno od vrste prijave koju podnosite.
Opcije su sledeće:

 • Upis u registar
 • Brisanje iz registra
 • Promena podataka

Ukoliko prvi put prijavljujete određeni poslovni prostor u registar, birate opciju Upis u registar.

Opcija Promena podataka se bira samo u slučaju da želite da izmenite podatke za poslovni prostor i prostorije koje su već u registru ili da uradite privremenu odjavu određenog prostora.
Kada odaberete ovu opciju, iz padajućeg menija možete odabrati jedinstvenu oznaku prostora za koji želite da unesete promene, unosite promenjene podatke, kao i datum nastanka promene.

Opcija Brisanje iz registra podrazumeva trajno uklanjanje navedenog prostora iz registra, te je ovaj izbor validan jedino u slučaju da želite da određeni poslovni prostor trajno odjavite.
Bilo koju opciju da odaberete, nakon unosa ili izmene potrebnih podataka, potrebno je da kliknete na Potpiši i podnesi, nakon provere unetih podataka, i prijava će biti u statusu Predata. Nakon toga, kada osvežite status, prijava bi trebalo da bude u status Podneta.

Ukoliko se prikaže status Odbijena/Neispravna, proverite stavke navedene pod Lista neispravnosti i izmenite sporne podatke.

U okviru dela portala ePorezi gde podnosite PGJO, možete da vidite i listu svih prijavljenih poslovnih prostora.

Kada možete da očekujete jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije nakon podnošenja PGJO?

Nakon podnošenja prijave, Poreska uprava će vam u roku od tri dana elektronskim putem poslati obaveštenje koje sadrži jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije. Ova jedinstvena oznaka upisaće se u bezbednosni element za dati prostor u procesu personalizacije ovog elementa.
Kako Marketino fiskalni uređaj koristi bezbednosni element za fiskalnu kasu u formatu SIM kartice, nakon što isti postavite u za to predviđeni slot, potrebno je samo da aktivirate uređaj, povežete ga na internet, unesete PIN, proverite tačnost podataka i krenete sa radom.

 

# Fiskalna kasa za sve delatnosti

Prijavite se na članke

Prijavite se na naš newsletter i bićete obavešteni o fiskalizaciji i novostima iz naše ponude. Imejl šaljemo najviše jednom nedeljno.

Najnoviji članci